Depinisyon ng termino

depinisyon ng terminolohiya tungkol sa social media

Kailangan ang intelektwalisasyon para mabisang magamit ng syensya at teknolohiya. Ang mga nakikinabang lamang sa komersyo sa World Wide Web ay iyong mga may kaalaman sa kompyuter at maging sa wikang Ingles.

Depinisyon ng mga terminolohiya sample

Mabilis nang umuunlad ang likhang-teknolohiyang ito na di malayong magiging isa nang pangangailangan sa buhay. Sa nasabing pag-aaral, pinili ang mga respondents mula sa mga taong gumagamit ng teknolohiyang pangkompyuter tulad ng mga mag-aaral sa tersyarya sa kompyuter. Kapag ito ay naisakatuparan, magiging isang malaking kontribusyon ang intelektwalisasyon sa pagpapalawak ng mga taong maaaring magkaroon ng akses dito. Ilan lamang ang mga ito sa mga pagbabagong naganap sa pagdaan ng mahabang panahon nang hindi natin namamalayan. Pwede kang mag-aral nang paano magsimula ng pahina , paano magbago ng entrada , mag-eksperimento sa sandbox at mag-bisita ng aming portada ng komunidad upang matingnan kung paano ka pwedeng lumahok sa pagsulong ng Wiktionary. Walang ibang landas kundi ang landas ng pag-usbong muna at pag-unlad ng wika sa syensya at teknolohiya. Sa pamamagitan ng kompyuter, na siya ring produkto ng bagong teknolohiya, higit na nagiging madali ang pagpapatupad sa pagsasagawa ng mga bagay-bagay at ng iba pang bagong produkto. Hindi lahat ng ginagamit na mga salita na pagpipilian ng mga respondents ay maituturing na teknikal; kinakailangang isama sa sarbey ang mga salitang karaniwang ginagamit. Ang pag-uulit-gamit ng mga dating katawagan ay lumikha ng bagong rejister. Magiging ambag pa ang ganitong gamit sa intelektwalisasyon ng Filipino kung malilinang ang mga terminong kompyuter sa wikang Filipino. Aang pag-aaral na ito ay makatutulong upang mapadali ang pag-unawa sa sistemang impormasyon para sa mga di-espesyalistang gagamit. Dahil dito, madalas na napagkakatuwaang sabihin na hindi maglalaon, ang teknolohiyang kompyuter ay magiging kasama na rin ng mga tao sa pagtulog, sa pagligo, at maging sa pagkain. Ang pagsasa-Filipino ng mga katawagan sa kompyuter ang napiling pagtuunan ng pansin sapagkat sa kasalukuyang panahon, marami na itong pinaggagamitan. Sa paraang ito, hindi nababago ang paraan ng pagbigkas ng termino. Anu-ano pang mga dating salitang may mga tradisyunal na kahulugan ang maidaragdag at magbabago?

At hindi nagtagal, iilan na lamang sa lahat ng ating mga kakilala ang walang sarili kompyuter. Ayon kay Ken Uranoang elaborasyon leksikal ay isang proseso ng intelektwalisasyon ng mga terminolohiya.

Ikatlo, hindi isinasama ang mga lumang salitang Tagalog sa pag-aaral sapagkat baka higit lamang na maging mahirap unawain ang mga termino. Dahil nga sa bago at patuloy na umuunlad ang siyensyang kompyuter, maraming bagong termino ang ipinakikilala sa mga tao lalo na sa mga gumagamit nito. Carreon, Edwina S. Filipino para sa agham Pantao. Lourdes S. Sa bahaging ito, lalo na sa aspetong leksikon, mahalagang manghiram ng terminolohiya at pariralang teknikal na angkop sa rejister na akademiko bilang hakbang sa intelektwalisasyon. Mapapalawak at malilinang ang Filipino bilang wika ng diskurso sa iskolarship para sa patuloy na intelektwalisasyon.

Itinuturing na mahalagang hakbang sa pagdebelop ng wika ng isang bansa. Ngunit, ang pagkahumaling para sa tamang dahilan ay hindi makasalanan.

Halimbawa ng operasyonal na pagpapakahulugan

Ang lahat ng ito ay nakasalalay sa pagdebelop at pag-elaboreyt ng mga terminong kompyuter sapagkat ito ang pinanggagalingan ng karamihan ng uri ng karunungan at impormasyon. Sa Sikolohiya[ baguhin baguhin ang batayan ] Ang Matinding Pagnanais, sa agham ng sikolohiya, ay itinuturing bilang mas matinding libog. May isang pelikula, ang The Net, na pinagbibidahan ni Sandra Bullock, ang nagpakita ng gamit ng kompyuter. Ngunit ang mga limitasyong ito ay dulot ng mga sumusunod na kadahilanan sa pagpili ng mga termino sa kompyuter. Bukod sa mga ito, ang programa ay kinakailangan maglaan ng mga pagkakataon para sa mapanuring pagbasa sa mga nakasulat na artikulo tungkol sa larangang pinagpapakadalubhasaan upang tumugon sa pangangailangan ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Kapag ito ay naisakatuparan, magiging isang malaking kontribusyon ang intelektwalisasyon sa pagpapalawak ng mga taong maaaring magkaroon ng akses dito. May isang eksena sa pelikula na nagpapakita ng gamit ng internet sa pagbili ng kanyang makakain. Ipinaliwanag ng tatlong awtor na kinakailangan ang ganyang pagpapalawak ng leksikon upang makatugon sa mga bagong kahingian ng papaunlad ng mga larangan sa patuklas ng karunungan. Ang kahalayan ay ang pagkakaroon ng matinding pagnanasa sa "laman" o "tawag ng laman" na may kaugnayan sa kasiyahang sensuwal at seksuwal. Dahil nga sa bago at patuloy na umuunlad ang siyensyang kompyuter, maraming bagong termino ang ipinakikilala sa mga tao lalo na sa mga gumagamit nito.

Bago pa lamang ang kompyuter sa ating bansa, kailan lamang naman talaga ito naipakilala sa atin. Ang akda ni Joshua Fishman na may titulong Language Modernization ang Planning in Comparison with Other Types of National Modernization and Planning ay malaking ambag sa pagsusuri ng mga suliranin sa intelektwalisasyon ng wika kabilang ang pagmumungkahi ng mga paraan upang malutas ang mga problemang nasabi.

Hindi lamang Pilipinas ang naghahangad na makakuha ng mga pandaigdigang impormasyon.

depinisyon at terminolohiya ng kahirapan

Ngunit simula nang nagkaroon ang mga Pilipino ng kaalaman ukol dito, hindi na nag-aksaya ng panahon ang mga may kakayahang bumili ng kompyuter.

Ang kagandahan ng pagkabuo ng ganitong uri ng pag-aaral ng makabagong terminolohiyang bigay ng syensyang kompyuter ay nasa mga estudyante, instructor, teknisyan, at praktisyuner ng agham kompyuter sapagkat sila ang makikinabang dito at silaang mga taong nais magkaroon ng interaksyon sa mabilis na umuunlad na teknolohiyang ito.

depinisyon ng mga terminolohiya sa social media

Ang intelektwalisasyon ng wikang kompyuter ay di tulad ng iba sa larangan ng syensya at teknolohiya ngunit ang pagsasakatuparan nito ay maaaring makabawas sa posibleng problemang kakaharapin ng mga taong hindi bihasa sa wikang Ingles at maging sa mga taong Ingles ang pangalawang wika. Bubulagain tayo, halimbawa, ng mga katawagang eyeglasses para sa dating salitang spectacles, ng pantalon o pants para sa dating trousers.

Depinisyon ng termino

Ang internet sa larangan ng kompyuter ay nagbigyan ng pokus sapagkat ito ang pinagmumulan ng kaalaman at impormasyon. Ang paggamit ng akademiko at pansyentipikong diskors ay isang hudyat tungo sa modernasisyon at intelektwalisasyon. Itinuturing na mahalagang hakbang sa pagdebelop ng wika ng isang bansa. The Hague Mouton and Company. Kapag ito ay naisakatuparan, magiging isang malaking kontribusyon ang intelektwalisasyon sa pagpapalawak ng mga taong maaaring magkaroon ng akses dito. Ilan lamang ang mga ito sa mga pagbabagong naganap sa pagdaan ng mahabang panahon nang hindi natin namamalayan. Kung ninanais ng ating bansa na makilala bilang isa sa mga bansang kayang-kaya makipagsabayan sa makabagong teknolohiya, ang pagkakaroon ng kaalaman di lamang sa kompyuter kundi maging sa mga terminolohiya ang pinakamabisang paraan upang matamo natin ang ating mithiin. Ang Wiktionary ay ang kasamang leksikal ng Wikipedia , ang malayang ensiklopedya. Sa ganyang paraan makakasabay siya sa dumadaloy na pangkalahatang kaalaman sa kaunlaran pangteknolohiya.

Ang Filipino sa Kompyuter Paano kaya magagamit ang wikang Filipino sa kompyuter? Hanggang ang wika ng kompyuter sa Pilipinas ay Ingles, walang pagkakataon na maintelektwalisa ang Filipino sa domeyn na ito.

Rated 9/10 based on 68 review
Download
2 Depinisyon Ng Mga Termino